Geogroup AS

Geogroup AS er Norges ledende aktør innenfor Geografiske Informasjonssystemet (GIS). Geogroup eier selskapene Geodata, Geoinfo og Geocap. 

Et geografisk informasjonssystem (GIS) er et sentralt verktøy for alle som arbeider med kart. GIS-løsningene kombinerer store datamengder med avansert analysefunksjonalitet og visualiseringsmuligheter, og integrerer samhandlingsløsninger og distribusjon av informasjon.

Geogroup tilbyr GIS-basert beslutningsstøtte til Norge og Danmark gjennom sitt datterselskap Geodata og Geoinfo. Geodata og Geoinfo er norsk og dansk leverandør av ArcGIS fra Esri.

Geogroup eier også Geocap som tilbyr en programvare som utvider ArcGIS-plattformen for geologer, geofysikere og andre brukere av subsurface-data.


Geodata

Geodata er et teknologiselskap som hjelper bedrifter å visualisere egne fag- og forretningsdata i kart, eller berike dem ved hjelp av geografiske analyser og data. 

Geoinfo

Geoinfo leverer GIS-løsninger til det danske markedet. Fellesnevner for løsningene er at de effektiviserer arbeidsprosesser og gjør det mulig å ta bedre beslutninger basert på geografiske analyser.